Blagovna znamka LOCTITE? dru?be Henkel je zaupanja vredna izbira za in?enirske, visoko zmogljive re?itve lepil, tesnil in premazov.?

Neustavljiva mo? ?loveka in stroja.

LOCTITE? je vodilna blagovna znamka za lepila, tesnila in sredstva za obdelavo povr?ine. Z revolucionarno tehnologijo ponujamo re?itve, ki nam pomagajo dosegati cilje in zagotavljajo u?inkovitej?a lepila, ki so trpe?na, mo?na in dolgotrajna, ter omogo?ijo sprostitev neomejenih mo?nosti ?loveka in stroja. Preberite ve? o na?i obse?ni proizvodni paleti za najzahtevnej?e aplikacije v industriji.

Tehnologije za najve?je izzive industrije.

Zdru?ujemo inovacije in tehnologijo, da zagotovimo re?itve, ki so bistvene za ?tevilne industrijske aplikacije. S svojimi tehnologijami z mo?nimi blagovnimi znamkami v lepilih, tesnilnih masah in funkcionalnih premazih vodimo dana?nje in ustvarjamo prihodnje trge.

Industrijski trgi

LOCTITE? je zanesljiva izbira za visoko zmogljive re?itve lepil, tesnil in premazov za proizvodne segmente po vsem svetu. Izdelki LOCTITE? se uporabljajo v predmetih, ki se uporabljajo vsakodnevno, od letal do pohi?tva. Na?i strokovnjaki se zavzemajo za optimizacijo na?ih procesov, zni?evanje stro?kov z razvojem izdelkov, ki izbolj?ujejo u?inkovitost in razumevanje vseh izzivov na vsakem trgu na?ih cenjenih strank.

Avtomobilska industrija in transport Pohi?tvo in gradbene komponente
Elektronika Proizvodnja
Zdravstvo, higiena in dobava zdravil Embala?a in papir
Obdelava kovin
Industrijsko vzdr?evanje in popravila

Stopite v stik z nami

Prosimo,?izpolnite?spodnji?obrazec?in?kmalu?vas?bomo?kontaktirali. Za?takoj?njo?tehni?no?podporo?pokli?ite?naslednjo?telefonsko??tevilko:
+386 2 22 22 285

Obstaja nekaj napak, prosimo, popravite jih spodaj
Kaj ?elite zahtevati?
To polje je obvezno
To polje je obvezno
Pozdrav
To polje je obvezno
To polje je obvezno
To polje je obvezno
To polje je obvezno
To polje je obvezno
To polje je neveljavno
To polje je obvezno
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本