Henkel-ov LOCTITE? brend je pouzdan izbor i nudi in?enjerska re?enja za lepkove, proizvode za zaptivanje i premaze visokih performansi.?

Nezaustavljiva snaga ?oveka i ma?ine.

LOCTITE? je vode?i svetski brend za lepkove, zaptivke i sredstva za obradu povr?ina. Uz revolucionarnu tehnologiju, mi pru?amo re?enja koja ispunjavaju na?e ciljeve, obezbe?uju?i efikasnije lepkove koji su izdr?ljivi, ?vrsti i dugotrajni, da bi se ostvario bezgrani?an potencijal ?oveka i ma?ine. Otkrijte vi?e o na?em rastu?em portfoliju proizvoda za najzahtevnije primene u industriji.

Tehnologije za najve?e izazove u industriji.

Mi spajamo inovacije i tehnologiju, kako bismo pru?ili proizvodna re?enja koja su neophodna za nebrojene na?ine primene u industriji. Mi predvodimo dana?nje i gradimo tr?i?ta sutra?njice na?om tehnologijom, uz jake brendove lepkova, zaptivki i funkcionalnih premaza.

Industrijska tr?i?ta

LOCTITE? je izbor od poverenja za visokokvalitetne lepkove, zaptivke i premaze za proizvodne sektore ?irom sveta. LOCTITE? proizvodi koriste se na predmetima koji menjaju ?ivote svaki dan, od aviona do name?taja. Na?i stru?njaci posve?eni su optimizaciji procesa, smanjenju tro?kova kroz razvoj proizvoda koji pove?avaju u?inkovitost, kao i razumevanje svakog izazova na svakom tr?i?tu na?ih cenjenih kupaca.

Automobilska i transportna industrija Komponente za name?taj i gra?evinu
Elektri?ni ure?aji Proizvodnja
Isporuka medicinskih, higijenskih i farmaceutskih proizvoda Ambala?a i papir
?Obrada metala Industrijsko odr?avanje i popravka

Kontaktirajte nas

Molimo popunite obrazac ispod i mi ?emo ubrzo odgovoriti.

Postoje neke gre?ke, molimo ispraviti ih ispod
Koji je Va? zahtev?
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Pozdrav
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je neodgovaraju?e
Ovo polje je obavezno.
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本