Henkel LOCTITE? zīmols ir uzticama izvēle sare??ītu augstas veiktspējas līmē?anas, blīvē?anas un pārklā?anas risinājumu jomā.?

Neapturamā cilvēka un ma?īnas ener?ija.

LOCTITE? ir līmju, blīvē?anas un virsmapstrādes līdzek?u vado?s zīmols pasaulē. Ar avangardisku tehnolo?iju mēs nodro?inām risinājumus, kas stiprina mūsu mēr?i – nodro?ināt efektīvākas līmes, kas ir izturīgas, stipras un ilgi kalpojo?as, lai sekmētu cilvēka un ma?īnu neierobe?otā potenciāla izpausmes. Uzziniet vairāk par mūsu izvērsto produktu sortimentu visprasīgākajiem rūpnieciskajiem pielietojumiem.

Tehnolo?ijas lielākajiem izaicinājumiem nozarē.

Mēs apvienojam inovāciju un tehnolo?iju, lai nodro?inātu tādus produktu risinājumus, kam ir būtiska nozīmē neskaitāmos rūpnieciskajos pielietojumos. Ar savām tehnolo?ijām mēs vadām ?odienas un veidojam rītdienas tirgus – ar ietekmīgiem līmju, blīvē?anas līdzek?u un funkcionālo pārklājumu zīmoliem.

Rūpnieciskie tirgi

LOCTITE? ir augstas veiktspējas līmē?anas, blīvē?anas un pārklā?anas risinājumu izvēle, kurai uzticas ra?o?anas segmentos visā pasaulē. LOCTITE? produktus ik dienu lieto objektos, kas saistīti ar dzīvību un dzīvi – sākot no lidaparātiem līdz pat mēbelēm. Mūsu eksperti nododas procesu optimizē?anai un izmaksu mazinā?anai, izstrādājot produktus, kas uzlabo veiktspēju, turklāt izprot ikvienu izaicinājumu mūsu augsti vērtēto klientu ikvienā tirgū.

Autobūve un transports Mēbeles un būvju komponenti
Elektronika Ra?o?ana
Medicīna, higiēna un zā?u ievades nodro?inājums Iepakojumi un papīrs
Metālapstrāde Rūpnieciskā apkope un remonts

Sazinieties ar mums

Lūdzu, aizpildiet zemāk eso?o veidlapu, un mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas drīz.
Lai sa?emtu tūlītēju tehnisko palīdzību, lūdzu, zvaniet mums uz ?ādu numuru
+371 26132392

?eit ir da?as k?ūdas, lūdzu, izlabojiet tās zemāk
Ko vēlaties vaicāt?
?is lauks jāaizpilda obligāti
?is lauks jāaizpilda obligāti
Uzruna
?is lauks jāaizpilda obligāti
?is lauks jāaizpilda obligāti
?is lauks jāaizpilda obligāti
Pasta indekss
?is lauks jāaizpilda obligāti
?is lauks jāaizpilda obligāti
?is lauks ir nederīgs
?is lauks jāaizpilda obligāti
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本