Brend LOCTITE? iz Henkela pouzdan je izbor za projektirana, visokou?inkovita ljepila, brtvila i rje?enja za premaze.

Nezaustavljiva snaga ?ovjeka i stroja.

LOCTITE? je vode?i svjetski brend za ljepila, brtvila i proizvoda za povr?insku obradu. S pomo?u na?e revolucionarne tehnologije pru?amo rje?enja koja ostvaruju na?e ciljeve osiguravaju?i u?inkovitija ljepila koja su izdr?ljiva, ?vrsta i dugotrajna kako bismo oslobodili potencijal ljudi i strojeva. Saznajte vi?e o na?em rastu?em asortimanu proizvoda za najzahtjevnije industrijske primjene.

Tehnologije za najve?e izazove industrija.

Spajamo inovaciju i tehnologiju za isporuku rje?enja koja su klju?na u brojnim industrijskim primjenama. Predvodnici smo tr?i?ta dana?njice i gradimo tr?i?ta sutra?njice na?im tehnologijama uz sna?ne brendove ljepila, brtvila i funkcionalnih premaza.

Industrijska tr?i?ta

LOCTITE? je pouzdan izbor za visokou?inkovita ljepila, brtvila i rje?enja za premaze za proizvodne segmente diljem svijeta. Proizvodi LOCTITE? upotrebljavaju se u predmetima koji svakodnevno prolaze kroz na?e ?ivote: od zrakoplova do namje?taja. Na?i stru?njaci predani su optimiranju procesa, smanjenju tro?kova razvojem proizvoda koji pobolj?avaju u?inkovitost i razumijevanju svih izazova na svim tr?i?tima na?ih cijenjenih klijenata.

Automobilska industrija i prijevoz? Namje?taj i gra?evne komponente
Elektronika Proizvodnja
Medicina, higijena i unos lijekova Ambala?a i papir?
Obrada metala
Industrijsko odr?avanje i popravak

Obratite nam se

Molimo vas da ispunite obrazac ispod i kontaktirat ?emo vas uskoro. Ukoliko trebate trenutnu pomo?, nazovite nas na sljede?i telefonski broj:

Unesene su neke pogre?ke; ispravite ih u nastavku
?to biste htjeli zatra?iti?
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Pozdrav
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Obavezno ispuniti ovo polje
Ovo polje nije va?e?e
Obavezno ispuniti ovo polje
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本