Zna?ka Henkel LOCTITE? je ově?enou volbou pro vysoce vykonná pr?myslová lepidla, těsnicí p?ípravky a ochranu povrchu.

Nezastavitelná síla ?lověka a stroje.

LOCTITE? je p?ední světovou zna?kou lepidel, těsnicích p?ípravk? a povrchové úpravy. Díky na?í p?evratné technologii nabízíme ?e?ení ú?inněj?í lepidla, která jsou odolná, pevná a dlouho vydr?í. Získejte více informací o na?em rozsáhlém portfoliu vyrobk? pro nejnáro?něj?í pr?myslová pou?ití.

Technologie pro největ?í pr?myslové vyzvy.

Spojujeme inovace a technologii, díky ?emu? nabízíme zásadní produkty pro bezpo?et pr?myslovych aplikací. Pomocí na?ich technologií, které se skládají ze silnych zna?ek lepidel, těsnících p?ípravk? a funk?ních povlak?, vedeme sou?asné trhy a utvá?íme ty budoucí.

Pr?myslové trhy

LOCTITE? je d?věryhodnou volbou v oblasti vysoce vykonnych lepidel, těsnicích p?ípravk? a povlak? pro vyrobní segmenty po celém světě. Vyrobky LOCTITE? se pou?ívají v p?edmětech pou?ívanych v bě?ném ?ivotě, od letadel po nábytek. Na?i odborníci se specializují na optimalizaci proces?, sni?ování náklad? pomocí vyvoje vykonněj?ích produkt? a pochopení ka?dodenních problém? na?ich zákazník?.

Automobilovy pr?mysl a doprava Nábytek a stavební komponenty
Elektronika Vyroba
Zdravotnictví, hygiena a podávání lék? Obaly a papír
Zpracování kov? Pr?myslová údr?ba a opravy

Kontaktujte nás

Vyplňte?prosím?ní?e?uvedeny?formulá?, a?my?Vás?budeme?obratem?kontaktovat. Pro?okam?itou?technickou?radu?neváhejte?zavolat?na?na?i?technickou?infolinku:?
+420 220 101 222

Jsou zde nějaké chyby, opravte je prosím ní?e.
Jaké máte po?adavky?
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Pozdrav
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné
骚虎最新官方在线-骚虎最新-骚虎新版本